לקט ישראל – ארוחות חמות ודו”ח המזון

המהלך
קמפיין שני לחיזוק המודעות והמיצוב כארגון “עסקי” ולא עמותה

קהל היעד
משרדי ממשלה ונבחרי ציבור
מנכל”ים של חברות גדולות במשק וחברות ממשלתיות
אנשים אמידים, פילנטרופים, יזמים ישראלים
דגש על גילאי 35-65 קהל רחב בעלי עניין בעולם הכלכלי

האתגרים
חשיפה ובולטות בתקציב נמוך, יצירת מודעות לפעילות החשובה שנעשית ע”י לקט ישראל

הדרך
מיקוד הקמפיין במדיות הכלכליות בנושא ארוחות חמות קמפיין “טסטמוניאלס” – טסטמוניאלס מיקוד נושא המודעות במדיות הרחבות יותר
(YNET/גל”צ) – דוח המזון
חשיפה ויצירת מודעות לדו”ח המזון במדיה רחבה (YNET/גל”צ)
שת”פ תוכן למשך חודשיים עם  YNET
יח”צ מאסיבי להצגת דו”ח המזון הלאומי 2016 – דו”ח מס’ 2
84 אייטמים בכל ערוצי הטלוויזיה / עיתונות / אינטרנט בשווי 1.4 מיליון ש”ח חשיפה

התוצאות
שיעור החשיפה לקמפיין עומד על כ-40% מקהל היעד
החשיפה לדו”ח אבדן המזון גבוהה – כ-30% נחשפו ישירות לדו”ח,
34% נוספים נחשפו לנושא באופן עקיף
מעל חמישית ממי שנחשפו לדו”ח או לנושא אבדן המזון בשבועות האחרונים ידעו לשייך את הנושא לארגון לקט ישראל
המודעות ארגון לקט ישראל:
המודעות הנעזרת עומדת על כ-40%, עלייה מובהקת לעומת שנה שעברה

*סקר הגל החדש